TRADUCCIÓ DE TEXTOS

A Abacongress disposem dels serveis següents:

  • Traducció de documents d'àmbit general o especialitzat (traducció mèdica, econòmica, tècnica, científica, humanitats, ciències socials, publicitat, etc.).
  • Traducció jurada.
  • Correcció lingüística, estilística i ortotipogràfica.
  • Transcripció d'arxius d'àudio.
  • Assessorament lingüístic.
  • Traducció audiovisual.
    • Subtitulació
    • Doblatge

Treballem habitualment amb els formats Word, Excel, PowerPoint, PDF, html i OpenOffice, entre d'altres. Totes les traduccions les fan traductors nadius especialitzats, i es revisen internament en els aspectes formals, estilístics i de contingut.

 

 

ABACONGRESS® 2024