METODOLOGIA

 

A Abacongress, de manera inicial, duem a terme una anàlisi dels requeriments del projecte sol•licitat. Posteriorment, assignem a cada client un gestor de projectes, que fa d'enllaç i punt de contacte entre l'objectiu del projecte i el client.


Depenent de la necessitat s'assigna el millor gestor en aquesta àrea. La funció del gestor de projectes és ajudar al client a aconseguir l'objectiu de la manera més eficaç, amb la major qualitat i amb un absolut compromís i flexibilitat.


Ens basem en una filosofia Win to win, el nostre benefici és la satisfacció del client.

 

 

 

 

ABACONGRESS® 2024